Home

Besluit van 19 maart 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 maart 2021 houdende herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

Gepubliceerd op: 31-03-2021

Besluit van 19 maart 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 maart 2021 houdende herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

Gegevens

Identifier
stb-2021-156
Download
Kenmerken