Home

Besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (PbEU 2017, L 169) (Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen)

Gepubliceerd op: 08-03-2019

Besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (PbEU 2017, L 169) (Besluit implementatie verordening geldmarktfondsen)

Gegevens

Identifier
stb-2019-88
Download
Kenmerken