Home

Besluit van 28 januari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (Stb. 2019, 3)

Gepubliceerd op: 01-02-2019

Besluit van 28 januari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (Stb. 2019, 3)

Gegevens

Identifier
stb-2019-32
Download
Kenmerken