Home

Besluit van 23 januari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 november 2017 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen (Stb. 2017, 444)

Gepubliceerd op: 02-02-2018

Besluit van 23 januari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 november 2017 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen (Stb. 2017, 444)

Gegevens

Identifier
stb-2018-13
Download
Kenmerken