Home

Besluit van 12 december 2011, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet inzake de aanwijzing van eekhoornsoorten als soorten in de zin van art 14, derde lid, Flora- en faunawet (Bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten)

Gepubliceerd op: 21-12-2011

Besluit van 12 december 2011, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet inzake de aanwijzing van eekhoornsoorten als soorten in de zin van art 14, derde lid, Flora- en faunawet (Bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten)

Gegevens

Identifier
stb-2011-629
Download
Kenmerken