Home

Besluit van 14 juni 2010, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet (Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)

Gepubliceerd op: 24-06-2010

Besluit van 14 juni 2010, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur aan de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet (Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)

Gegevens

Identifier
stb-2010-234
Download
Kenmerken