Home

Besluit van 30 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet politieregisters in verband met de invoering van regels omtrent het gebruik van camera's ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen (cameratoezicht op openbare plaatsen) (Stb. 392)

Gepubliceerd op: 31-01-2006

Besluit van 30 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet politieregisters in verband met de invoering van regels omtrent het gebruik van camera's ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen (cameratoezicht op openbare plaatsen) (Stb. 392)

Gegevens

Identifier
stb-2006-32
Download
Kenmerken