Home

Besluit van 11 mei 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 februari 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 134) en van het Besluit van 11 mei 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 248)

Gepubliceerd op: 23-05-2006

Besluit van 11 mei 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 februari 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 134) en van het Besluit van 11 mei 2006, houdende regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (Stb. 248)

Gegevens

Identifier
stb-2006-249
Download
Kenmerken