Home

Besluit van 22 december 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 2005 tot wijziging van de Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEG L 221) tot wijziging van richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen (Stb. 2005, 727)

Gepubliceerd op: 29-12-2005

Besluit van 22 december 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 2005 tot wijziging van de Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEG L 221) tot wijziging van richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen (Stb. 2005, 727)

Gegevens

Identifier
stb-2005-728
Download
Kenmerken