Home

Besluit van 14 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van de wet van 18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie), Stb. 2004, 105

Gepubliceerd op: 23-06-2005

Besluit van 14 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van de wet van 18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de aanpassing van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens terzake van telecommunicatie (vorderen gegevens telecommunicatie), Stb. 2004, 105

Gegevens

Identifier
stb-2005-311
Download
Kenmerken