Home

Besluit van 15 april 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2003, 502)

Gepubliceerd op: 27-04-2004

Besluit van 15 april 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2003, 502)

Gegevens

Identifier
stb-2004-165
Download
Kenmerken