Home

Besluit van 28 juli 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (Stb. 317)

Gepubliceerd op: 26-08-1999

Besluit van 28 juli 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw (Stb. 317)

Gegevens

Identifier
stb-1999-355
Download
Kenmerken