Home

Beschikking van de Minister van Justitie van 29 juli 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 7 juli 1994, Stb. 581

Gepubliceerd op: 09-08-1994

Beschikking van de Minister van Justitie van 29 juli 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit subsidiëring en stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 7 juli 1994, Stb. 581

Gegevens

Identifier
stb-1994-582
Download
Kenmerken