Home

Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 2 juli 1992, Stb. 414

Gepubliceerd op: 17-12-1992

Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 2 juli 1992, Stb. 414

Gegevens

Identifier
stb-1992-621
Download
Kenmerken