Home

Besluit van 22 januari 1985, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 2 oktober 1984, Stb. 527, houdende voorschriften omtrent de toelating tot en de duur van basisonderwijs (Toelatingsbesluit WBO)

Gepubliceerd op: 07-02-1985

Besluit van 22 januari 1985, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 2 oktober 1984, Stb. 527, houdende voorschriften omtrent de toelating tot en de duur van basisonderwijs (Toelatingsbesluit WBO)

Gegevens

Identifier
stb-1985-60
Download
Kenmerken