Home

BESLUIT van 22 januari 1964 tot vernietiging van de besluiten van de raad der gemeente Soest van 2 mei 1963, waarbij is vastgesteld een Verordening, regelende de samenstelling en de werkkring van de commissie van bijstand inzake algemeen gemeentelijke beleidszaken, respectievelijk de leden dier commissie zijn benoemd.

Gepubliceerd op: 18-02-1964

BESLUIT van 22 januari 1964 tot vernietiging van de besluiten van de raad der gemeente Soest van 2 mei 1963, waarbij is vastgesteld een Verordening, regelende de samenstelling en de werkkring van de commissie van bijstand inzake algemeen gemeentelijke beleidszaken, respectievelijk de leden dier commissie zijn benoemd.

Gegevens

Identifier
stb-1964-33
Download
Kenmerken