Home

BESLUIT van 24 december 1957, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor bevordering van politieambtenaren tot rangen beneden die van surnumerair van gemeentepolitie en adspirant officier der rijkspolitie (Besluit bekwaamheidseisen bevordering politie 1958).

Gepubliceerd op: 27-12-1957

BESLUIT van 24 december 1957, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor bevordering van politieambtenaren tot rangen beneden die van surnumerair van gemeentepolitie en adspirant officier der rijkspolitie (Besluit bekwaamheidseisen bevordering politie 1958).

Gegevens

Identifier
stb-1957-551
Download
Kenmerken