Home

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (aanvulling en verduidelijking van bouwvergunningsvrije categorieën van bouwwerken)

Gepubliceerd op: 07-04-2004

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (aanvulling en verduidelijking van bouwvergunningsvrije categorieën van bouwwerken)

Gegevens

Identifier
nds-vrom040256-b2
Vergaderjaar
2003-2004
Download
Kenmerken