Home

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk” en over de onderdelen van de brief over rampenbestrijding en crisisbeheersing die de aanvullende kabinetsreactie op het bovengenoemde rapport behelzen (Kamerstuk 26956, nrs. 116 en 126)

Gepubliceerd op: 26-07-2012

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk” en over de onderdelen van de brief over rampenbestrijding en crisisbeheersing die de aanvullende kabinetsreactie op het bovengenoemde rapport behelzen (Kamerstuk 26956, nrs. 116 en 126)

Gegevens

Identifier
nds-tk-2012D27368
Vergaderjaar
2011-2012
Download
Kenmerken