Home

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over huursubsidie voor dak- en thuislozen. (Ingezonden 16 augustus 2000)

Gepubliceerd op: 16-08-2000

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over huursubsidie voor dak- en thuislozen. (Ingezonden 16 augustus 2000)

Gegevens

Identifier
kv-2990014630
Vergaderjaar
1999-2000
Kenmerken