Home

Vragen van het lid Kamp (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitkeringen aan illegaal in Nederland verblijvende personen. (Ingezonden 14 april 1999)

Gepubliceerd op: 14-04-1999

Vragen van het lid Kamp (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitkeringen aan illegaal in Nederland verblijvende personen. (Ingezonden 14 april 1999)

Gegevens

Identifier
kv-2989911440
Vergaderjaar
1998-1999
Kenmerken