Home

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de herziening van de Europese richtlijn 86/609/EEC. (Ingezonden 28 april 2008)

Gepubliceerd op: 29-04-2008

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de herziening van de Europese richtlijn 86/609/EEC. (Ingezonden 28 april 2008)

Gegevens

Identifier
kv-2070819110
Vergaderjaar
2007-2008
Kenmerken