Home

Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over de vrijstellingsregeling opgenomen in verband met verplichtingen van godsdienstige aard in de Leerplichtwet van 1969. (Ingezonden 15 april 2008)

Gepubliceerd op: 16-04-2008

Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over de vrijstellingsregeling opgenomen in verband met verplichtingen van godsdienstige aard in de Leerplichtwet van 1969. (Ingezonden 15 april 2008)

Gegevens

Identifier
kv-2070817800
Vergaderjaar
2007-2008
Kenmerken