Home

Vragen van het lid Poppe aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vrijkomen van Blauwzuurgas bij de energiecentrale Swentibold van DSM. (Ingezonden 26 maart 2008)

Gepubliceerd op: 27-03-2008

Vragen van het lid Poppe aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vrijkomen van Blauwzuurgas bij de energiecentrale Swentibold van DSM. (Ingezonden 26 maart 2008)

Gegevens

Identifier
kv-2070815740
Vergaderjaar
2007-2008
Kenmerken