Home

Vragen van de leden Van Heugten en Van Bochove (beiden CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bouwen van huizen in het Groene Hart. (Ingezonden 22 juni 2007)

Gepubliceerd op: 22-06-2007

Vragen van de leden Van Heugten en Van Bochove (beiden CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bouwen van huizen in het Groene Hart. (Ingezonden 22 juni 2007)

Gegevens

Identifier
kv-2060718940
Vergaderjaar
2006-2007
Download
Kenmerken