Home

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Justitie over het handhaven van de identificatieplicht. (Ingezonden 19 mei 2006)

Gepubliceerd op: 19-05-2006

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Justitie over het handhaven van de identificatieplicht. (Ingezonden 19 mei 2006)

Gegevens

Identifier
kv-2050613660
Vergaderjaar
2005-2006
Kenmerken