Home

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verrichten van arbeid door vreemdelingen met een vergunning tot voortgezet verblijf. (Ingezonden 12 mei 2006)

Gepubliceerd op: 12-05-2006

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verrichten van arbeid door vreemdelingen met een vergunning tot voortgezet verblijf. (Ingezonden 12 mei 2006)

Gegevens

Identifier
kv-2050613390
Vergaderjaar
2005-2006
Kenmerken