Home

Vragen van het lid Vergeer (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Laan, over het kunstproject «De Dienst» ten behoeve van het logement van de Tweede Kamer. (Ingezonden 25 augustus 2005)

Gepubliceerd op: 25-08-2005

Vragen van het lid Vergeer (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Laan, over het kunstproject «De Dienst» ten behoeve van het logement van de Tweede Kamer. (Ingezonden 25 augustus 2005)

Gegevens

Identifier
kv-2040520310
Vergaderjaar
2004-2005
Download
Kenmerken