Home

Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verbranden van snoeihout. (Ingezonden 31 januari 2005)

Gepubliceerd op: 31-01-2005

Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verbranden van snoeihout. (Ingezonden 31 januari 2005)

Gegevens

Identifier
kv-2040507320
Vergaderjaar
2004-2005
Kenmerken