Home

Vragen van het lid Rietkerk (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van wijkagenten in Noord- en Oost-Gelderland. (Ingezonden 9 januari 2003)

Gepubliceerd op: 09-01-2003

Vragen van het lid Rietkerk (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van wijkagenten in Noord- en Oost-Gelderland. (Ingezonden 9 januari 2003)

Gegevens

Identifier
kv-2020305450
Vergaderjaar
2002-2003
Kenmerken