Home

Vragen van de leden Van der Vlies, Van der Staaij (beiden SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gewetensbezwaarde ambtenaren. (Ingezonden 18 juni 2001)

Gepubliceerd op: 18-06-2001

Vragen van de leden Van der Vlies, Van der Staaij (beiden SGP) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gewetensbezwaarde ambtenaren. (Ingezonden 18 juni 2001)

Gegevens

Identifier
kv-2000112390
Vergaderjaar
2000-2001
Kenmerken