Home

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Brief regering; Nader rapport en advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 16 februari 2022 over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid geldende maatregelen

Gepubliceerd op: 24-02-2022

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Brief regering; Nader rapport en advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 16 februari 2022 over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid geldende maatregelen

Gegevens

Identifier
kst-36042-5
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
36042
Download
Kenmerken