Home

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Brief regering; Informatie over de dossiers onder de reeks “overige dossiers medeoverheden”, die in het Coalitieakkoord is opgenomen

Gepubliceerd op: 09-03-2022

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Brief regering; Informatie over de dossiers onder de reeks “overige dossiers medeoverheden”, die in het Coalitieakkoord is opgenomen

Gegevens

Identifier
kst-35925-VII-105
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
35925-VII
Download
Kenmerken