Home

Financieel jaarverslag van het Rijk 2020; Motie; Motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Gepubliceerd op: 10-06-2021

Financieel jaarverslag van het Rijk 2020; Motie; Motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Gegevens

Identifier
kst-35830-23
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35830
Download
Kenmerken