Home

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid

Gepubliceerd op: 12-08-2021

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleid

Gegevens

Identifier
kst-35795-C
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35795
Download
Kenmerken