Home

Voorstel van wet van het lid Groothuizen tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheden van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 16-03-2021

Voorstel van wet van het lid Groothuizen tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheden van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheden openbaar ministerie); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-35768-3
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35768
Download
Kenmerken