Home

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen (COM(2020)380); Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Gepubliceerd op: 28-04-2021

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen (COM(2020)380); Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Gegevens

Identifier
kst-35710-B
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35710
Download
Kenmerken