Home

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen; Motie; Motie van het lid Van den Hil c.s.

Gepubliceerd op: 28-05-2021

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen; Motie; Motie van het lid Van den Hil c.s.

Gegevens

Identifier
kst-35667-28
Vergaderjaar
2020-2021
Dossiernummer
35667
Download
Kenmerken