Home

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 10-12-2019

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-35357-3
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35357
Download
Kenmerken