Home

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gepubliceerd op: 18-12-2019

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

Gegevens

Identifier
kst-35336-5
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35336
Download
Kenmerken