Home

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten

Gepubliceerd op: 20-09-2019

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten

Gegevens

Identifier
kst-35300-23
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35300
Download
Kenmerken