Home

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200); Voorstel van wet; Voorstel van Rijkswet

Gepubliceerd op: 23-07-2019

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200); Voorstel van wet; Voorstel van Rijkswet

Gegevens

Identifier
kst-35258-2
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
35258-(R2130)
Download
Kenmerken