Home

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Motie; Motie van de leden Diks en Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Motie; Motie van de leden Diks en Van Kooten-Arissen over geen EU-handelsverdragen over landbouwproducten

Gegevens

Identifier
kst-35154-11
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35154;35155
Download
Kenmerken