Home

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Motie; Motie van het lid Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen

Gepubliceerd op: 14-02-2020

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Motie; Motie van het lid Diks c.s. over geen verlaging van importtarieven op fossiele brandstoffen in EU-handelsverdragen

Gegevens

Identifier
kst-35154-10
Vergaderjaar
2019-2020
Dossiernummer
35154;35155
Download
Kenmerken