Home

Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) ; Motie; Motie van de leden Slootweg en Paternotte over invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid

Gepubliceerd op: 06-07-2018

Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) ; Motie; Motie van de leden Slootweg en Paternotte over invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid

Gegevens

Identifier
kst-34910-20
Vergaderjaar
2017-2018
Dossiernummer
34910
Download
Kenmerken