Home

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie); Motie; Motie van de leden Paternotte en Leijten over de haalbaarheid van een marktbrede vergelijking

Gepubliceerd op: 01-02-2018

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie); Motie; Motie van de leden Paternotte en Leijten over de haalbaarheid van een marktbrede vergelijking

Gegevens

Identifier
kst-34770-11
Vergaderjaar
2017-2018
Dossiernummer
34770
Download
Kenmerken