Home

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Motie; Motie van het lid Laçin c.s. over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen

Gepubliceerd op: 11-10-2018

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Motie; Motie van het lid Laçin c.s. over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen

Gegevens

Identifier
kst-34675-16
Vergaderjaar
2018-2019
Dossiernummer
34675
Download
Kenmerken