Home

Sociaal domein; Motie; Motie van de leden Özütok en Van Engelshoven over een heldere richtlijn over welke medewerkers welke gegevens mogen inzien

Gepubliceerd op: 09-06-2017

Sociaal domein; Motie; Motie van de leden Özütok en Van Engelshoven over een heldere richtlijn over welke medewerkers welke gegevens mogen inzien

Gegevens

Identifier
kst-34477-25
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
34477
Download
Kenmerken