Home

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling); Brief inzake beantwoording vragen in het verslag van wetsvoorstel 34255

Gepubliceerd op: 20-05-2016

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling); Brief inzake beantwoording vragen in het verslag van wetsvoorstel 34255

Gegevens

Identifier
kst-34255-I
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
34255
Download
Kenmerken