Home

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Initiatiefwetsvoorstel zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Gepubliceerd op: 10-09-2015

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Initiatiefwetsvoorstel zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Gegevens

Identifier
kst-34007-6
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
34007
Download
Kenmerken